Thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với viên chức năm học 2021-2022

Tháng Sáu 10, 2022 11:23 sáng

Thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với viên chức  năm học 2021-2022

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Văn bản số 2337/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Công văn số 132/PGDĐT-TCCB ngày 13/5/2022 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực về việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

     Trên cơ sở phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và kết quả công tác năm học 2021 – 2022 của viên chức và biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức năm 2021-2022.

     Trường mầm non Mỹ  thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của Hiệu trưởng như sau:

ảnh 1