Lịch công tác tuần

Tháng Tư 16, 2019 10:10 sáng
 
Lịch công tác tuần từ ngày 16/4 – 20/4/2019
Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2 Nghỉ bù ngày Giỗ tổ Hùng Vương
15/4
Thứ 3 HỌP GIAO BAN
16/4 Duyệt giáo án Duyệt giáo án
Thứ 4 (Dự kiến) Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Nam Định về việc kiểm tra thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
17/4 Thực hiện chuyên môn Thực hiện chuyên môn
Thứ 5 (Dự kiến) Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Nam Định về việc kiểm tra thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.
18/4 Thực hiện chuyên môn Thực hiện chuyên môn
Thứ 6 (Dự kiến) Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Nam Định về việc kiểm tra thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.
19/4 Hoàn thiện hồ sơ nuôi bán trú Hoàn thiện hồ sơ nuôi bán trú
Thứ 7 Sinh hoạt chuyên môn
20/4
Nam Mỹ, ngày 12 tháng 04 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Thị Thúy Hằng