Lịch công tác tuần

Tháng Chín 3, 2019 5:01 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 03/9 đến ngày 08/9/2019

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 202/9 Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2019
Thứ 303/9 HỌP GIAO BAN 
– Đón trẻ mới nhập học
– Chuẩn bị các điều kiện đón khai giảng năm học mới 2019-2020
Thứ 404/9 – Ổn định nền nếp các lớp- Duyệt văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng – Tổng duyệt toàn bộ chương trình khai giảng năm học mới
Thứ 505/9 

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

2019-2020

Thứ 606/9 – Ổn định nền nếp các lớp – Thăm lớp
Thứ 707/9
Chủ nhật08/9  Ra quân vệ sinh môi trường ngày Chủ Nhật xanh

 

 

Nam Mỹ, ngày 30  tháng 8  năm 2019

đã ký)

 

Nguyễn Thị Thúy Hằng