Lịch công tác tuần

Tháng Năm 8, 2017 8:03 sáng

Từ ngày 08 tháng 5 năm 2017 đến ngày 13 tháng 5 năm 2017

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai  08/5/2017

Họp giao ban

Báo cáo chuyên đề xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm

Thứ ba 09/5/2017

Khảo sát chất lượng cuối năm lớp 5A

Duyệt kế hoạch

Thứ tư 10/5/2017

Khảo sát chất lượng cuối năm lớp 5B

Duyệt kế hoạch

Thứnăm 11/5/2017

Khảo sát chất lượng cuối năm lớp 5C

Dự giờ hoạt động đ/c Nguyễn Hương

Thứ sáu 12/5/2017

Dự giờ hoạt động đ/c Đặng Vân

Dự giờ hoạt động đ/c Trịnh Thúy

Thứ bảy 13/5/2017 Sinh hoạt chuyên môn

                                                                                                       Nam Mỹ, ngày 08 tháng 5 năm 2017

                                                                                                                             Hiệu Trưởng

                                                                                                                   Nguyễn Thị Thúy Hằng