Lịch công tác tuần

Tháng Tư 26, 2017 2:39 chiều

Từ ngày 24 tháng 4 năm 2017 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai  24/4/2017

Họp giao ban

Báo cáo thống kê đội ngũ

Thứ ba 25/4/2017

Dự giờ lớp 3A

Duyệt kế hoạch

Thứ tư 26/4/2017

Dự giờ lớp 3B

Duyệt kế hoạch

Thứnăm 27/4/2017

Dự giờ lớp A1

Tập huấn BD kĩ năng công tác thanh tra, giải quyết KNTC

Họp với Đảng ủy xã

Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động nuôi dưỡng

Thứ sáu 28/4/2017

Dự giờ lớp A2

Kiểm tra nội vụ các lớp

Thứ bảy 29/4/2017 Họp với Đảng ủy xã

                                                                                                       Nam Mỹ, ngày 24 tháng 4 năm 2017

                                                                                                                             Hiệu Trưởng

                                                                                                                   Nguyễn Thị Thúy Hằng