Lịch công tác tuần

Tháng Tư 11, 2017 8:49 sáng

Lịch công tác tuần

Từ ngày 10 tháng 4 năm 2017 đến ngày 15 tháng 4 năm 2017

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai  10/4/2017

Họp giao ban

Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2017 – 2018

Thứ ba 11/4/2017 Duyệt lương tháng 4/2017 Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động
Thứ tư 12/4/2017

Dự giờ lớp 5C

Duyệt kế hoạch giảng dạy

Thứnăm 13/4/2017

Dự giờ lớp 5A

Duyệt kế hoạch giảng dạy

Thứ sáu 14/4/2017

Dự giờ lớp 5B

Tập huấn BD kĩ năng công tác thanh tra, giải quyết KNTC

Tập huấn BD kĩ năng công tác thanh tra, giải quyết KNTC

Thứ bảy 15/4/2017  Sinh hoạt chuyên môn

Tập huấn BD kĩ năng công tác thanh tra, giải quyết KNTC

 Tập huấn BD kĩ năng công tác thanh tra, giải quyết KNTC

                                                                                                       Nam Mỹ, ngày 10 tháng 4 năm 2017

                                                                                                                             Hiệu Trưởng

                                                                                                                   Nguyễn Thị Thúy Hằng