Lịch công tác tuần 3 tháng 9

Tháng Chín 26, 2020 5:52 chiều

 

                                                                                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020

 

Ngày Sáng Chiều Người thực hiện
Thứ 2

Ngày 28/9

Họp giao ban

Thực hiện chương trình

 

Trải nghiệm làm bánh trung thu khối 3T

 

Ban giám hiệu- giáo viên phối hợp cùng phụ huynh

Thứ 3

Ngày 29/9

 

Trải nghiệm làm bánh trung thu khối 5T

 

Trải nghiệm làm bánh trung thu khối 5T

 

Ban giám hiệu- giáo viên phối hợp cùng phụ huynh

Thứ 4

Ngày 30/9

Duyệt văn nghệ và các điều kiện tổ chức trung thu   

Tổ chức trung thu

 

 

Ban giám hiệu- giáo viên phối hợp cùng phụ huynh

Thứ 5

Ngày 01/10

 

Các lớp thực hiện chương trình

 

Các lớp thực hiện chương trình

 

 

Ban giám hiệu

Thứ 6

Ngày 02/10

Các lớp thực hiện chương trình  

Hoàn thiện các loại báo cao

 

Ban giám hiệu

Thứ 7

Ngày 03/10

     
Chủ Nhất

Ngày 04/10

     

Trực tuần: Đồng chí Hương

Nam Mỹ, ngày 26 tháng 09 năm 2020

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                              Nguyễn Thị Thúy Hằng