Lịch công tác tuần 3 tháng 10

Tháng Mười 21, 2020 5:35 chiều

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 10

Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020

 

Ngày Sáng Chiều Người thực hiện
Thứ 2

Ngày 19/10

Họp giao ban

Thi giáo viên giỏi

 

Thi giáo viên giỏi

 

Ban giám hiệu- Tổ trưởng chuyên môn- Giáo viên

Thứ 3

Ngày 20/10

 

Thi giáo viên giỏi

Thi giáo viên giỏi  

Giáo viên

Thứ 4

Ngày 21/10

Thi giáo viên giỏi Thi giáo viên giỏi Giáo viên
Thứ 5

Ngày 22/10

Thi giáo viên giỏi Thi giáo viên giỏi Giáo viên
Thứ 6

Ngày 23/10

Thi giáo viên giỏi Thi giáo viên giỏi Giáo viên
Thứ 7

Ngày 24/10

     
Chủ Nhất

Ngày 25/10

     

Trực tuần: Đồng chí Hương

Nam Mỹ, ngày 17 tháng 10 năm 2020

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                       Nguyễn Thị Thúy Hằng