Lịch công tác tuần 1 tháng 10

Tháng Mười 5, 2020 4:23 chiều

                                                                                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020

 

Ngày Sáng Chiều Người thực hiện
Thứ 2Ngày 05/10 Họp giao banThực hiện chương trình Ban giám hiệu- Chủ tịch công đoàn- Tổ trưởng chuyên môn
Thứ 3Ngày 06/10 Kiểm tra nề nếp khối 4 tuổi Rà soát nhập số liệu phổ cập Ban giám hiệu
Thứ 4Ngày 07/10 Kiểm tra nề nếp khối 3 tuổi  Rà soát nhập số liệu phổ cập Ban giám hiệu
Thứ 5Ngày 08/10 Kiểm tra nề nếp khối 5 tuổi Nhập cơ sở dữ liệu Ban giám hiệu
Thứ 6Ngày 09/10 X/D kế hoạch hội thi giáo viên giỏi cấp trường Nhập cơ sở dữ liệu Ban giám hiệu
Thứ 7Ngày 10/10
Chủ NhấtNgày 11/10

Trực tuần: Đồng chí Lý

                                                                                                   Nam Mỹ, ngày 03 tháng 10 năm 2020

                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                Nguyễn Thị Thúy Hằng