Lịch cong tác tuần 2 tháng 10

Tháng Mười 13, 2020 2:55 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10

Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020

 

Ngày Sáng Chiều Người thực hiện
Thứ 2Ngày 05/10 Họp giao banChuẩn bị hồ sơ phổ cập để kiểm tra Chuẩn bị hồ sơ phổ cập để kiểm tra Ban giám hiệu- Tổ trưởng chuyên môn
Thứ 3Ngày 06/10 Đón kiểm tra phổ cập xóa mùThi giáo viên giỏi Nộp báo cáo quản lý nhà trườngThi giáo viên giỏi Ban giám hiệu- Giáo viên
Thứ 4Ngày 07/10 Thi giáo viên giỏi Thi giáo viên giỏi Giáo viên
Thứ 5Ngày 08/10 Thi giáo viên giỏi Thi giáo viên giỏi Giáo viên
Thứ 6Ngày 09/10 Thi giáo viên giỏi Thi giáo viên giỏi Giáo viên
Thứ 7Ngày 10/10
Chủ NhấtNgày 11/10

Trực tuần: Đồng chí Hằng

Nam Mỹ, ngày 09 tháng 10 năm 2020

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     

                                                                                                          Nguyễn Thị Thúy Hằng