Hội diễn văn nghệ chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Tháng Mười Một 19, 2018 4:00 chiều

IMG_1479 IMG_1490 IMG_1499 IMG_1527 IMG_1535 IMG_1544 IMG_1555 IMG_1572 IMG_1581 IMG_1590 IMG_1591