Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Từ ngày 08 tháng 5 năm 2017 đến ngày 13 tháng 5 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  08/5/2017 Họp giao ban Báo cáo chuyên đề xây dựng trường MN lấy trẻ…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Từ ngày 24 tháng 4 năm 2017 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  24/4/2017 Họp giao ban Báo cáo thống kê đội ngũ Thứ…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần Từ ngày 17 tháng 4 năm 2017 đến ngày 22 tháng 4 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  17/4/2017 Họp giao ban Phân công nhiệm vụ cho GV…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần Từ ngày 10 tháng 4 năm 2017 đến ngày 15 tháng 4 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  10/4/2017 Họp giao ban Xây dựng kế…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần Từ ngày 03 tháng 4 năm 2017 đến ngày 07 tháng 4 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  03/4/2017 Họp giao ban Họp hiệu trưởng…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần Từ ngày 27 tháng 3 năm 2017 đến ngày 01 tháng 04 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  27/3/2017 Họp giao ban Rà soát tiêu chí 14 về XDNTM
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần Từ ngày 20 tháng 3 năm 2017 đến ngày 25 tháng 03 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  20/3/2017 Thi” Bé kể chuyện hát hay” cấp miền Hoàn thiện hồ…
Lịch công tác

Lịch công tác

Lịch công tác tuần Từ ngày 13 tháng 3 năm 2017 đến ngày 18 tháng 03 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  13/3/2017 Họp giao ban Triển khai…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần Từ ngày 06 tháng 3 năm 2017 đến ngày 11 tháng 03 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  06/3/2017 Họp giao ban Kiện toàn hồ sơ tài…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần Từ ngày 27 tháng 02 năm 2017 đến ngày 04 tháng 03 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  27/02/2017 Họp giao ban Họp chuẩn bị…