Hội chợ xuân 2018

Với mục đích nhằm duy trì và phát triển giá trị văn hoá dân tộc nói chung và thực hiện chuyên đề ” Giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm” nói riêng của ngành học mầm non huyện…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Từ ngày 08 tháng 5 năm 2017 đến ngày 13 tháng 5 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  08/5/2017 Họp giao ban Báo cáo chuyên đề xây dựng trường MN lấy trẻ…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Từ ngày 24 tháng 4 năm 2017 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  24/4/2017 Họp giao ban Báo cáo thống kê đội ngũ Thứ…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần Từ ngày 17 tháng 4 năm 2017 đến ngày 22 tháng 4 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  17/4/2017 Họp giao ban Phân công nhiệm vụ cho GV…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần Từ ngày 10 tháng 4 năm 2017 đến ngày 15 tháng 4 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  10/4/2017 Họp giao ban Xây dựng kế…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần Từ ngày 03 tháng 4 năm 2017 đến ngày 07 tháng 4 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  03/4/2017 Họp giao ban Họp hiệu trưởng…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần Từ ngày 27 tháng 3 năm 2017 đến ngày 01 tháng 04 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  27/3/2017 Họp giao ban Rà soát tiêu chí 14 về XDNTM
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần Từ ngày 20 tháng 3 năm 2017 đến ngày 25 tháng 03 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  20/3/2017 Thi” Bé kể chuyện hát hay” cấp miền Hoàn thiện hồ…
Lịch công tác

Lịch công tác

Lịch công tác tuần Từ ngày 13 tháng 3 năm 2017 đến ngày 18 tháng 03 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  13/3/2017 Họp giao ban Triển khai…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần Từ ngày 06 tháng 3 năm 2017 đến ngày 11 tháng 03 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  06/3/2017 Họp giao ban Kiện toàn hồ sơ tài…