Lịch công tác

Lịch công tác từ ngày 8/11 đến ngày 12/11/2021

                                                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                                                  …
Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 22/6 đến ngày 27/6/2020   Thời gian SÁNG CHIỀU   Thứ…
Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 08/6 đến ngày 13/6/2020                   Thời gian
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 01/6 đến ngày 06/6/2020 Thời gian SÁNG CHIỀU Thứ 2 (01/6) HỌP GIAO BAN DUYỆT KẾ HOẠCH Thứ…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ 09/12 đến 14 /12/2019

THỜI GIAN SÁNG CHIỀU Thứ 2 (9/12) – HỌP GIAO BAN – Dự giờ hoạt động lớp 5C, 4B, 4C Làm lương tháng 12 Hoàn thiện hồ sơ tài chính Thứ 3 (10/12) Thực hiện nề  nếp chuyên môn Thực hiện…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2019
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/11 đến ngày 01/12/2019   Thời gian Sáng Chiều Thứ 225/11 Họp giao ban  – Các nhóm, lớp tập…