Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ 09/12 đến 14 /12/2019

THỜI GIAN SÁNG CHIỀU Thứ 2 (9/12) – HỌP GIAO BAN – Dự giờ hoạt động lớp 5C, 4B, 4C Làm lương tháng 12 Hoàn thiện hồ sơ tài chính Thứ 3 (10/12) Thực hiện nề  nếp chuyên môn Thực hiện…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2019
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/11 đến ngày 01/12/2019   Thời gian Sáng Chiều Thứ 225/11 Họp giao ban  – Các nhóm, lớp tập…
B612_20181012_090638_635

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 03/9 đến ngày 08/9/2019   Thời gian Sáng Chiều Thứ 202/9 Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2019
IMG_1527

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần Từ ngày 6/5/2019 đến ngày 11/5/2019 Thời gian Sáng Chiều Thứ 2 HỌP GIAO BAN 6/5
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Sáng Chiều Thứ 2 HỌP GIAO BAN Thực hiện chuyên môn 22/4 Thực hiện chuyên môn Thứ 3
IMG_1544

Lịch công tác tuần

  Lịch công tác tuần từ ngày 16/4 – 20/4/2019 Thời gian Sáng Chiều Thứ 2 Nghỉ bù ngày Giỗ tổ Hùng Vương
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 25/02 – 02/3/2019 Thời gian Sáng Chiều Thứ 2 (25/02)  HỌP GIAO BAN   Nộp báo cáo tháng 02 Thứ…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 18/02 – 23/02/2019 Thời gian Sáng Chiều Thứ 2 (18/02) HỌP GIAO BAN Duyệt lương tháng 02 (Đ/c Ngát) Thứ 3 (19/02) Làm báo cáo tháng 02 Xây…