Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 25/02 – 02/3/2019 Thời gian Sáng Chiều Thứ 2 (25/02)  HỌP GIAO BAN   Nộp báo cáo tháng 02 Thứ…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 18/02 – 23/02/2019 Thời gian Sáng Chiều Thứ 2 (18/02) HỌP GIAO BAN Duyệt lương tháng 02 (Đ/c Ngát) Thứ 3 (19/02) Làm báo cáo tháng 02 Xây…
Lịch công tác

lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 31/3/2018  Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 26 – Giao…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Tuần 1. Từ ngày 4 tháng 9  đến ngày 9 tháng 9 năm 2017 Thứ Sáng Chiều Thứ Hai  (4/9/2017) – Triển khai công tác tuần – Duyệt văn nghệ trẻ .Chuẩn bị tốt công tác khai giảng  Thứ…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Từ ngày 08 tháng 5 năm 2017 đến ngày 13 tháng 5 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  08/5/2017 Họp giao ban Báo cáo chuyên đề xây dựng trường MN lấy trẻ…