Lịch công tác

lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 31/3/2018  Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 26 – Giao…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Tuần 1. Từ ngày 4 tháng 9  đến ngày 9 tháng 9 năm 2017 Thứ Sáng Chiều Thứ Hai  (4/9/2017) – Triển khai công tác tuần – Duyệt văn nghệ trẻ .Chuẩn bị tốt công tác khai giảng  Thứ…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Từ ngày 08 tháng 5 năm 2017 đến ngày 13 tháng 5 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  08/5/2017 Họp giao ban Báo cáo chuyên đề xây dựng trường MN lấy trẻ…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Từ ngày 24 tháng 4 năm 2017 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  24/4/2017 Họp giao ban Báo cáo thống kê đội ngũ Thứ…
Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần Từ ngày 17 tháng 4 năm 2017 đến ngày 22 tháng 4 năm 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  17/4/2017 Họp giao ban Phân công nhiệm vụ cho GV…